Arduino-Projekte.de
 


HC-SR04 Ultraschall-Modul


Beispielbild HC-SR04 Modul

HC-SR04

HC-SR04 Reichweite

HC-SR04 Reichweite

Links zur Anteuerung von HC-SR04

  Arduino Ultrasonic Ranging With HC-SR04
  Arduino Bibliothek für HC-SR04

Arduino Beispielcode

  Beispiel: Ultrasonic_keypad.pde

 
�copyright by Alhin.de